Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – najważniejsze informacje

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostało utworzone w 2005 roku 29 kwietnia, jest narodową instytucją kultury. Znajduje się ono przy ulicy Pańskiej 3. Jego dyrektorem jest Joanna Mytkowska.

Najważniejsze założenia programowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Warszawa

Do najważniejszych założeń programowych tego Muzeum zalicza się prezentowanie dorobku oraz przemian, jakie zachodziły w sztuce polskiej w XX oraz XXI wieku w kontekście międzynarodowym. Ta narodowa instytucja kultury cały czas poszerza kolekcję sztuki, która w chwili obecnej wynosi około 400 prac. Muzeum przedstawia ponadto wiele najnowszych zjawisk z dziedziny sztuki filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki i teatru. Prowadzi również działalność badawczo-edukacyjną. Jak wskazują jej założenia programowe, Muzeum ma być platformą dialogu między nowymi prądami a tradycją. Można powiedzieć, że w sposób innowacyjny łączy tradycję z nowoczesnością.

Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu Muzeum sztuki nowoczesnej Warszawa wzrasta poziom wiedzy oraz zainteresowania historią, literaturą i sztuką wśród polskiego społeczeństwa.